1- تاسیس باشگاههای اندیشه در کل کشور و در اختیار داشتن بودجه کافی و قدرت خرید بالا جهت خرید کتاب

2- فرهنگ سازی در این زمینه و گسترش پیام مهم تغییرات قرن اخیر، ؛ که در جامعه اکنون و فردا، دانایی و اطلاعات ارزشمند و گزیده شده، کلید تولید ثروت شده است.

3- برگزاری دوره های کارآفرینی و خلاقیت ویژه کودکان و دانشگاهیان

4- ارتباط گسترده بین محیط واقعی و دانشگاه و انطباق این دو با یکدیگر

5- شناسایی اولویت ها و مهارت های مورد نیاز کارفرمایان و تلاش گروههای آموزشی در جهت توسعه این مهارتها در میان دانش آموختگان دانشگاهی

6-  فراخوان عمومی جهت حمایت مالی و نیز عضویت در باشگاه اندیشه

7- ایجاد شبکه نوین توزیع کتاب و مجلات از طریق جلسات کتابخوانی گروهی  و برگزاری جلسات نقد و نیز بالا بردن قدرت خرید

سخنرانی و نشست های متعدد در مورد لزوم بازاریابی برای محصولات فرهنگی و ایجاد استراتژی و راهکار جدید