o        شرکت پرتوسازان برزین مهر، گروهی متشکل از مهندسین متخصص با هدف ارائه محصولات کارامد و مفید با فناوری های نوین تاسیس گردید.
گروه متخصصین شرکت در راستای این هدف با بررسی زمینه ها و پتانسیل های موجود در کشور، در زمینه انرژی های نو فعالیت های مختلفی را آغاز کردند.
در این مسیر به کمک تجربیات و توانایی های متخصصین شرکت، محصولات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند. در زمینه انرژی های نو، فعالیت های شرکت به دو دسته تقسیم شده است:
دسته اول آبگرمکن های خورشیدی هستند که برای کاربردهای مختلف، تولید آب گرم مصرفی، و گرمایش خورشیدی در اندازه های مختلف به کار می روند. با توجه به هزینه های بالای انرژی گرمایشی و وجود انرژی خورشیدی مناسب در اکثر نقاط کشور، آبگرمکن های خورشیدی می توانند منبع مناسبی برای تولید آب گرم و انرژی گرمایشی باشند. محصولاتی که در این شرکت ارائه می گردد در نقاط مختلفی از کشور نصب شده اند که نتایج بدست آمده از آنها، کیفیت و کارایی بالای این محصولات را تایید می کنند.
دسته دوم روشنایی های
LED و انرژی الکتریکی خورشیدی است. انرژی الکتریکی یکی از ضروریات زندگی امروز است که روشنایی، بخش مهمی از مصرف این انرژی را شامل می شود. این شرکت با ارائه لامپ های فوق کم مصرف LED
، در مدل ها و طرح های گوناگون برای کاربردهای متنوع، انواع نیاز های روشنایی را برآورده می سازد. همچنین با ارائه محصولات متنوع با استفاده از سلولهای خورشیدی، انرژی الکتریکی مورد نیاز برای کاربردهای مختلف را از طریق خورشید تامین می نماید.
شرکت پرتوسازان برزین مهر در جهت رسیدن به اهداف خود، با ارائه محصولات متنوع و با کیفیت و کارایی بالا با تمام توان حرکت کرده و امید دارد که بتواند گام موئری در بهبود کیفیت صنعت و زندگی در جامعه بردارد.