1- زندگی خود را با هیچ کسی مقایسه نکنید: شما نمی‌دانید که بین آنها چه می‌گذرد.
2- افکار منفی نداشته باشید، در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کنید.
3- بیش از حد توان خود کاری انجام ندهید.
4- خیلی خود را جدی نگیرید.
5- وقتی بیدار هستیدبیشتر خیال‌پردازی کنید.
6- حسادت یعنی اتلاف وقت، شما هر چه را که باید داشته باشید، دارید.
7- گذشته را فراموش کنید.. اشتباهات گذشته شریک زندگی خود را به یادش نیاورید. این کار آرامش زمان حال شما را از بین می‌برد.
8- زندگی کوتاه‌تر از این است که از دیگران متنفر باشید.نسبت به دیگران تنفر نداشته باشید.
9- با گذشته خود رفیق باشید تا زمان حال خود را خراب نکنید...
10- هیچ کس مسئول خوشحال کردن شما نیست، مگر خود شما.
11- بدانید که زندگی مدرسه‌ای می‌ماند که باید در آن چیزهایی بیاموزید. مشکلات قسمتی از برنامه درسی هستند و به مانند کلاس جبر می‌باشند.
12- بیشتر بخندید و لبخند بزنید..
13- مجبور نیستید که در هر بحثی برنده شوید. زمانی هم مخالفت وجود دارد. 
جامعه:
14- گهگاهی به خانواده و اقوام خود زنگ بزنید.
15- هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخشید.
16- خطای هر کسی را به خاطر هر چیزی ببخشید.
17- زمانی را با افرادبالای 70 سال و زیر 6 سالبگذرانید.
18- سعی کنید حداقل هر روز به 3 نفر لبخند بزنید.
19- اینکه دیگران راجع به شما چه فکری می‌کنند، به شما مربوط نیست.
20- زمان بیماری ،شغل شما به کمک شما نمی‌آید، بلکه دوستان شما به شما مدد می‌رسانند، پس با آنها در ارتباط باشید.
زندگی:
21- کارهای مثبت انجام دهید.
22- از هر چیز غیر مفید، زشت یا ناخوشی دوری بجویید.
23- عشق درمان‌گر هر چیزی است.
24- هر موقعیتی چه خوب یا بد، گذرا است.
25- مهم نیست که چه احساسی دارید، باید به پا خیزید،لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پیدا کنید.
26- مطمئن باشید که بهترین هم می‌آید.
27- همین که صبح از خواب بیدار می‌شوید، باید از هستی تان شاكر باشید.
28- بخش عمده درون شما شاد است، بنابراین خوشحال باشید.
آخرین اما نه کم‌اهمیت‌ترین:
29- کمک کنیم تا پیام های مثبت همیشه در جهان جاری بماند و بازتاب آن را در زندگیتان ببینید