به بیانی ساده، فشار همانند آتش است.آتشی نیم سوز و دائمی که می توانیم با کنترل،آن را به آتشی بی خطر تبدیل کرده و از نور آن لذت ببریم
و یا آنکه با باد زدن، آتشی بزرگ و مهار نشدنی بوجود آوریم.
اغلب ما، راه حل دوم را انتخاب می کنیم.
 
14. راه درستی برای انجام دادن کار غلط وجود ندارد.
15. درست کردن عذر و بهانه به هیچ کس به اندازه خود شما آسیب نمی رساند.
16. سخن شخص دروغگو حتی زمانیکه راست هم می گوید، باور کردنی نیست.
17. هدف انسان باید بلند و بالا باشد.
18. اعتقادات محکم و راسخ مقدم بر اعمال بزرگ است.
19. فکر کنید، تصمیم بگیرید و سپس به آنچه فکر کردید، عمل کنید.
20. کلید موفقیت، شناخت خود است.
21. هر سنگ یا به ظاهر مانعی می تواند وسیله پیشرفت باشد.
22. تکبر، باتلاق شنی موفقیت است.
23. بزرگترین زیان، از دست دادن اعتماد به نفس است.
24. یاد بگیرید که بگویید (نه)!
25. سختگیری و خشک بودن بیش از حد هم شکننده است.
26. پیش نیاز موفقیت، ناکامی  وشکست است