در عصری که استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید انرژی امری متداول و البته معضلی بزرگ تبدیل شده است یافتن راهی برای تولید انرژی پاک و البته ارزان قیمت می تواند ایده ای خوب باشد مخصوصا که این راه به اقتصاد خانواده ها هم کمک شایانی خواهد کرد. یکی از انرژی هایی که رایگان و البته در دسترس همگان است انرژی خورشیدی است که برای مهار آن و تبدیل آن به انرژی برق از پنل های خورشیدی استفاده می کنند.
Jun-se Kim و دو همکار خود ایده بسیار جالبی در به کار بردن پنل های خورشیدی در مهار نور خورشید و تبدیل آن به انرژی برق به کار برده اند. این طراح پنل های خورشیدی را با پنجره ها تلفیق کرده و نتیجه آن پنجره های انرژی زا شده است. با تابش خورشید به پنجره ها آنها به کمک پنل های خورشیدی که در بدنه خود دارند این انرژی را ذخیره و به انرژی برق تبدیل می نماید و از طریق پریزهایی که در پایین پنجره و در جدار داخلی آن تعبیه شده است می توان وسایل برقی خود را به آن زد و موبایل یا تبلت خود را شارژ کرد و یا از سایر وسایل برقی استفاده نمود.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org