کسب و کار جوانان تالیف دکتر محمود احمد پور داریانی  قیمت 6000 تومان-ناشر: اخلاص

 

    کارآفرینی پیشرفته مولفان : دکترمحمود احمد پور داریانی ،علی ملکی قیمت 7500تومان-انتشارات راه دان

 

فرنچایزینگ  و کارآفرینی مولفان :دکتر محمود احمد پور داریانی ،سوده احمدیان راد- قیمت 7000تومان ناشر: نقش گستران بهار

 

طراحی و تدوین طرح کسب و کار مولفان : دکترمحمود احمد پور داریانی ،سیدروح الله احمدی قیمت 5000تومان انتشارات نقش گستران بهار

 

     هنر آغاز کسب و کار مولف گ.کاوازاکی ترجمه دکتر محمود احمد پور داریانی ،حجت الله رضازاده قیمت 6000تومان انتشارات راه دان

 

کسب و کار خانوادگی مولفان :محمود احمد پور داریانی ،مهدی سمیع زاده قیمت 7000تومان-ناشرپویندگان پارس

 

تئوری های کارآفرینی (نظام های اقتصادی  و کارآفرینی )مولفان :محمود احمد پور داریانی ،محمد کاظم نصیری قیمت 7000تومان-ناشر اخلاص

 

آدرس: میدان 22 بهمن پایین تر از بیمارستان قائم- طبقه سوم- تلفکس:3368578