شرکت پرتو سازان برزین مهر برای اولین با در استان ایلام اقدام به تهیه و دریافت نمایندگی فروش محصولات شرکت ازکان ترکیه و برنامه های آموزشی ترویجی خود در راستای توسعه و بهره برداری از سیستم های نوین انرژی در استان ایلام نموده است.